İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel Alım Düzeltme İlanları

 

  ÇukurovaÜniversitesiRektörlüğünden

 DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 31.12.2023 tarih ve

32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI

ÜNVANI

DERECE

SAYI

NİTELİK

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

Beslenme ve Diyetetik

 

 

 

 

Diyetetik

 

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü veya Gıda Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora derecesini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Birden fazla TÜBİTAK Projesinde görev alıyor/almış olmak ve yurt dışı araştırma deneyimi bulunmak. Başvuracak adayların değerlendirilmesi "Sağlık Bilimleri Temel Alanı"

şartlarına göre yapılacaktır.

İlan olunur.                                                                                                  187/1/1-1

—— • —

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 31.12.2023 tarih ve

32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECE

SAYI

ALES

YDS

NİTELİK

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmasötik Kimya

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

İlan olunur.                                                                                                  187/2/1-1

—— • —

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 25.12.2023 tarih ve

32410 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECE

SAYI

ALES

YDS

NİTELİK

 

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimleri

 

Deniz Biyolojisi

 

Araştırma Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Su Ürünleri, Su Ürünleri Temel Bilimler, Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık veya Biyoloji alanlarından birinde

lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

İlan olunur.                                                                                                  187/3/1-1

—— • —

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

               DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 31.12.2023 tarih ve

32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÖNCELİKLİ ALAN

ÜNVANI

DERECE

SAYI

ALES

YDS

NİTELİK

 

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

 

Fizyoloji

 

İnsan Beyni ve Nörobilim

 

 

Araştırma Görevlisi

 

 

4

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Sağlık Bilimleri Alanında tez aşamasına geçmemiş Tıp Fakültesinde fizyoloji doktora öğrencisi olmak, yüksek lisans tez çalışmasını Nörofizyoloji alanında

yapmış olmak.

İlan olunur.                                                                                                  187/4/1-1

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

              DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak  31.12.2023 tarih ve

32416 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI

ÜNVANI

DERECE

SAYI

NİTELİK

 

İletişim Fakültesi

 

İletişim Bilimleri Bölümü

 

Kültürlerarası İletişim Anabilim Dalı

 

    Dr.  Öğr. Üyesi

 

 

2

 

 

1

Doktorasını yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapmış olmak, Kültürlerarası iletişim alanında çalışmaları olmak. Başvuracak adayların değerlendirilmesi "Filoloji Temel Alanı" şartlarına göre

yapılacaktır.

İlan olunur.                                                                                                     203/1-1