İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel Alım İptal İlanı

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Akademik

Personel alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvana ilişkin kadro ilanımız iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÖNCELİKLİ ALAN

ÜNVANI

DERECE

SAYI

ALES

YDS

NİTELİK

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Sürdürülebilir

Tarım

Araştırma

Görevlisi

4

1

70

50

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme lisans mezunu olmak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.