Misyon Vizyon

MİSYONUMUZ: Üniversitemizde çalışan tüm akademik, idari, işçi ve sözleşmeli personelin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik Yönerge ve Mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarını ve diğer işlemlerini en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulamak.

VİZYONUMUZ: İş ve İşyerleri analizleri ile etkin bir insan gücü planlaması yapmak. Personelin performans kriterleri içerisinde çalışmalarının değerlendirilerek, gerekli olan hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, personelin daha verimli çalışmasını temin etmek. Kısa ve uzun vadeli planlar yapılmasına olanak sağlamak.