Hakkımızda

KURULUŞ MEVZUATI ve HEDEFLERİMİZ:

    Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Üst Kuruluşlarını, bütün Yükseköğretim Kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsayan 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Akademik Personel Yasası ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulmuştur. 

    Başkanlığımız Çukurova Üniversitesi’nin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yürüten, personel sisteminin geliştirilmesini sağlamaya çalışan çalışanların atama, özlük ve emeklilik işleri ile uğraşan, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenleyen ve uygulayan birimimiz; bu hizmetleri mevcut yasalar doğrultusunda, en az kişi ile en ekonomik ve verimli olarak yürütme çabasındadır.

    Üniversitemizin gelişmesine paralel olarak her geçen gün artan hizmet istemlerinin kısa sürede ve daha sağlıklı olarak yerine getirilmesini temin etmek ve daha çok hizmet üretmek, bilgisayar ve buna bağlı otomasyon sistemleri ile mümkün olabilecektir.

    Dünya ve ülkemiz üniversitelerine öncülük etme hedefinde olan Üniversitemizin, rekabet ortamındaki yerini koruyabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.