İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi Sürekli İşçi (Eski Hükümlü) Alımı Asil ve Yedek Adaylardan Mülakata Girmeye Hak Kazananların İlanı

Üniversitemiz Sürekli İşçi (Eski Hükümlü) Alımı Asil ve Yedek Adaylardan Mülakata Girmeye Hak Kazananların İlanı

          Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Eski Hükümlü sürekli işçi alım ilanına çıkılmış ve İŞKUR tarafından 14/04/2022-18/04/2022 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 28/04/2022 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonunda Noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

Noter Tarafından çekilen kura sonucunda belirlenen Asil ve Yedek aday listeleri Üniversitemiz web sayfasından duyurulmuş olup, evrak teslimi kabul edilmiştir. Asil adaylardan belirtilen süre içinde evrak teslimi yapmayanların ve ilana uygun müracaat etmeyenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla çağrılanların evrakları teslim alınmıştır.

 

·                    1 Kişi Sürekli İşçi (Eski Hükümlü) Şoför (Yolcu Taşıma) Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi için TIKLAYINIZ.

 

 

25.05.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’ da Üniversitemiz Rektörlük toplantı salonunda sözlü sınav yapılacaktır.

 

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.