İlanlar

...

Üniversitemiz Sürekli İşçi (Eski Hükümlü) Alımı Yedek Adaylardan Mülakata Girmeye Hak Kazananlar ile Sırası Gelen Yedek Aday

Üniversitemiz Sürekli İşçi (Eski Hükümlü) Alımı Yedek Adaylardan

Mülakata Girmeye Hak Kazananlar ile Sırası Gelen Yedek Aday

         Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Eski Hükümlü sürekli işçi alım ilanına çıkılmış ve İŞKUR tarafından 14/04/2022-18/04/2022 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 28/04/2022 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonunda Noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

·                    1 Kişi Sürekli İşçi (Eski Hükümlü) Şoför (Yolcu Taşıma) Yedeklerin isim listesi için TIKLAYINIZ.

 

Noter Kurası Sonucu isimleri belirlenen YEDEK adayların SÜREKLİ İŞÇİ MÜLAKAT FORMUNU (Personel Dai. Baş. İşçi Bürosundan temin edilecektir) eksiksiz olarak doldurarak belgelerini 17.05.2022 - 18.05.2022 tarihleri arasında Ç.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 

**Asil adaylardan süresi içinde belge teslim etmeyenlerin, gerçeğe aykırı başvuru yapanların veya hakkından feragat edenlerin yerine liste sırasına göre yedek adaylardan çağırılacaktır.

 

Sözlü sınav günü ve yeri ile ilgili daha sonra duyuru yapılacaktır.

 

Sürekli İşçi Şoför (Yolcu Taşıma)  YEDEK Adaylardan Sözlü Mülakat İçin İstenilen Belgeler

·                     Mülakat Formu

·                     Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

·                     Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı kabul edilir)

·                     Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)

·                     Fotoğraf (2 adet)

·                     Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)

·                     Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı)

·                     Hükümlülük Belgesi (Eski Hükümlüler için)

·                     İkametgâh Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir)

·                     Eski E/Yeni D Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi

 

 

İşe başlamaya hak kazanan aday Sağlık Raporunu Tam Teşekküllü Hastaneden Alınan Heyet Raporu alacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.