İlanlar

...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26.maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Dr.Öğr. Üyesi ) alınacaktır. Profesörlük kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

          Başvuru Şartları:

        * Profesör kadrosu için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

   * Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

       * İlan Edilen Öğretim Üyesi kadroları, YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilen Öncelikli ve Özellikli Alan Öğretim Üyesi kontenjanları kapsamındadır.

          2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

          * Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

          * Üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

          Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

          NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

         - Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

          Süreçle ilgili yardım ve destek için: personelakademik@cu.edu.tr

          DUYURULUR. Rektörlük: 0 322 338 60 84 85 dahili 2944

  

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

NİTELİK

ALAN ADI

 

 

 

 

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

Kimya

 

Fizikokimya

 

Profesör

 

1

 

1

Fizikokimya Anabilim Dalında doçent unvanını almış olmak, korozyon, elektrokimya ve kuantum teknolojileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kuantum

Teknolojileri

 

Kimya

 

Fizikokimya

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

1

 

3

Fizikokimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Güneş Enerjisi ile ilgili malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Güneş Enerjisi

 

Fizik

 

Katıhal Fiziği

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

1

 

3

Doktoranı Fizik veya Fizik hendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak,

Enerji depolama konusunda çalışmaları olmak .

 

Enerji Depolama

 

Fizik

 

Genel Fizik

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

1

 

3

Doktoranı Fizik veya Fizik hendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Enerji depolama konusunda çalışmaları olmak .

 

Enerji Depolama

 

 

Mühendislik

Fakültesi

 

 

Biyomedikal

Mühendisliği

 

 

Biyomedikal

Mühendisliği

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

 

 

2

 

 

 

3

Doktora derecesini Biyomedikal, Elektrik-Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dallandan birinden almış olmak, Biyomedikal ekipman geliştirmek için mikroelektronik, yüksek frekans, mikrodalga veya nanoelektronik teknolojileri ile  ilgili alanlardan en az birindçalışmalar yapmış olmak.

 

 

Biyomedikal Ekipman Teknolojileri

 

Ceyhan Veteriner

Fakültesi

 

Klinik Bilimler

 

Veterinerlik Dum

ve Jinekolojisi

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

1

 

3

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, üreme biyoteknolojisi konusunda çalışmış olmak .

 

Tam ve Hayvan

Biyoteknolojisi

 

 

 

 Ziraat Fakültesi

 

Bahçe Bitkileri

 

Bahçe Bitkileri

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

1

 

3

Bahçe Bitkileri lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktoranı Sebze Yetiştirme ve Islahı alanında tamamlamış olmak. Sebze biyotik stres konularında biyoteknoloji çalışmaları yapmış olmak tercih edilir.

 

Tam ve Hayvan

Biyoteknolojisi

 

Bitki Koruma

 

Entomoloji

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

1

 

3

Nematoloji alanında bitki paraziti nematodlar vecadelesi üzerine biyolojik ve moleküler çalışmalar yapmış olmak.

Biyoteknolojik ilaç teknolojileri

 

Zootekni

 

Biyometri ve Genetik

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

1

 

3

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Zootekni alanında tamamlamış olmak, Hayvansal Biyoteknoloji ve Gen Polimorfizmi konularında çalışmaları olmak.

Tam ve Hayvan

Biyoteknolojisi

 

Eczalık Fakültesi

Temel Eczalık

Bilimleri

Eczalık Temel

Bilimleri

 

Profesör

 

1

 

1

Yeni ilaç molekül sentezleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Biyoteknolojik ilaç teknolojileri