İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi 215 Kişilik Sürekli İşçi 2.Yedek Alımı İle İlgili Bilgilendirme İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 215 KİŞİLİK İŞÇİ ALIMI YEDEK LİSTE

 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Balcalı Hastanesi) biriminde çalıştırılmak üzere; 215 (İkiyüzonbeş) adet sürekli işçi alımı için;

·         2 Kişilik Güvenlik Görevlisi, 4 Kişilik Temizlik Görevlisi ve 1 Kişilik Hasta Bakımı ve Temizliği alımı için yedeklerin isim listesi için tıklayınız.

 

Kura sonucu belirlenen yedek adaylardan belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, göreve başlamayanların  ve başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yedek listelerde isimleri açıklanan kişiler, aşağıda istenilen belgelerle birlikte 05.10.2020-09.10.2020 tarihleri arası Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Adli Sicil Kaydı (Devlet Memuriyeti olarak alınan E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Heyet Raporu kabul edilecektir.)

8. Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

9. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak)

10. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulanmamak.

11. Gece ve Gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

12. Başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak ve bu şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında fark 10'dan fazla, 10'dan az olmaması gerekmektedir.

 

 

Temizlik Görevlisi Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Adli Sicil Kaydı (Devlet Memuriyeti olarak alınan E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Heyet Raporu kabul edilecektir.)

8. Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Adli Sicil Kaydı (Devlet Memuriyeti olarak alınan E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Heyet Raporu kabul edilecektir.)

8. Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

* Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* İlanen duyurulur.

 

  

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688