İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltilme Ölçütlerini; Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'ni dikkate alması gerekmektedir.

Başvuru süresi bu ilanının Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür. (31.12.2023-14.01.2024)

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.00'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 23.59'a kadar https://absis.cu.edu.tr/ internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak olup, başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca şahsen veya posta ile yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.

*2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gereğince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap Hizmet Dökümünü müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edecekler.
*İlan sürecinin herhangi bir aşamada iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atamaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır. *Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilebilecektir.

*Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

*Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna Doçent ve Profesörler, Doçent kadrosuna Profesörler başvuramazlar.

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı : 0322 338 71 16 dahili 2350

 

DUYURULUR.

İlan metni için tıklayınız.