İlanlar

...

19 Aralık 2023 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

           Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı ve Mütercim-Tercüman unvanları hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 151 (yüzellibir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

POZİSYON SIRA  NO

UNVANI

 

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

 

HE1

HEMŞİRE

53

§ İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

ST2

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

§ Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST3

SAĞLIK TEKNİKERİ

5

§ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST4

SAĞLIK TEKNİKERİ

3

§ Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

DSP5

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

 

1

§ İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Perfüzyon (Lisans) Programından mezun olmak veya Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

ST6

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

§ Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

§ (Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere)

ST7

SAĞLIK TEKNİKERİ

3

§ Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak.

§ (Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere)

ST8

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

§ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji önlisans programlarının birinden mezun olmak.

§ (Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere)

ST9

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

§Yükseköğretim Kurumlarının önlisans programlarının sağlık ile ilgili bir bölümünden mezun olmak.

§ 3 Yıldız Dalıcı Belgesine sahip olmak.

§ Uzman Dalıcı (Oksijen Kullanımı) Belgesine sahip olmak.

§ Kritere göre istihdam edilecek personel Balcalı Hastanesinde kurulacak olan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezinde görevlendirilecektir.

BP10

BÜRO PERSONELİ

5

§ Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

§ Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

BP11

BÜRO PERSONELİ

15

§ İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

§ Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

DP12

DESTEK PERSONELİ

(AŞÇI)

(ERKEK)

5

§ Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 25 (yirmibeş) yaşını doldurmuş, 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

DP13

 

 

DESTEK PERSONELİ

 

12

 

§ Ortaöğretim mezunu olmak.

§ Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Merkezi Kafeterya ve diğer tüm birimlerinde temizlik, mutfak işleri, bulaşıkhane, salonlarda vb. destek işlerini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

§ Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

§ Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerin yerine getirilmesi

§ Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

§ Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanabilmek.

§ Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapabilmek ve yapmayı kabul etmek.

§ Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 25 (yirmibeş) yaşını doldurmuş, 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

DP14

 

DESTEK PERSONELİ

(ŞOFÖR)

(ERKEK)

3

 

§ Üniversitelerin önlisans programlarının birinden mezun olmak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle eski E yeni D sınıfı sürücü belgesine en az 3 (üç) yıldır sahip olmak.

§ Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

§ Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

§ Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

DP15

 

DESTEK PERSONELİ

(TEMİZLİK)

(KADIN)

 

4

 

§ Ortaöğretim mezunu olmak.

§ Sağlık bakımından destek personeli (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına engel hali bulunmamak.

§ Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

§ Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

§ Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerin yerine getirilmesi.

§ Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanabilmek.

§ Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapabilmek ve yapmayı kabul etmek.

§ Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

DP16

 

DESTEK PERSONELİ

(TEMİZLİK)

(ERKEK)

 

18

 

§ Ortaöğretim mezunu olmak.

§ Sağlık bakımından destek personeli (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına engel hali bulunmamak.

§ Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

§ Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek.

§ Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerin yerine getirilmesi.

§ Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanabilmek.

§ Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapabilmek ve yapmayı kabul etmek.

§ Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

KG17

KORUMA VE

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

(ERKEK)

5

§ Üniversitelerin önlisans programlarının birinden mezun olmak.

§ Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

§ 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

§ Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

§ Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

§ 170 cm’den kısa olmamak.

§ Beden kitle endeksi 19 (dahil) ile 25 (dahil) arasında olmak.

§ Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, yürüme aksaklığı, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

§ Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

KG18

KORUMA VE

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

(KADIN)

2

§ Üniversitelerin önlisans programlarının birinden mezun olmak.

§ Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

§ 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

§ Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

§ Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

§ 165 cm’den kısa olmamak.

§ Beden kitle endeksi 19 (dahil) ile 25 (dahil) arasında olmak.

§ Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, yürüme aksaklığı, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

§ Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

TE19

TEKNİSYEN

(ELEKTRİK)

(ERKEK)

 

1

 

§ Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.

§ Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

§ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

TE20

TEKNİSYEN

(ELEKTRİK)

(ERKEK)

 

1

 

§ Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanının; Bobinaj dalından mezun olmak.

§ Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

§ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

TE21

TEKNİSYEN

(ELEKTRİK)

(ERKEK)

 

1

§ Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanının; Elektrik Tesisatları ve Pano dalından mezun olmak.

§ Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

§ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

TE22

TEKNİSYEN

(ELEKTRİK)

(ERKEK)

 

2

§ Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanının; Yüksek Gerilim Sistemleri dalından mezun olmak.

§ Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

§ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak

TE23

TEKNİSYEN

(İKLİMLENDİRME

VE SOĞUTMA)

(ERKEK)

 

2

§ Ortaöğretim Kurumlarının, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.

§ Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

§ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

TE24

TEKNİSYEN

(İNŞAAT)

(ERKEK)

 

3

 

§ Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının;

§ Ahşap Yapı Sistemleri

§ Betonarme Yapı Sistemleri

§ Beton-Çimento ve Zemiz Teknolojisi

§ Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

§ Çatı Sistemleri

§ Yapı İç Mekan Deklarasyonu

§ Yapı Yalıtımı

§ Yapı Yüzey Kaplama dallarının birinden mezun olmak

§ Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

§ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

MT25

**MÜTERCİM - TERCÜMAN

1

§ Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden mezun olmak veya ilgili fakültelerin İngilizce bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

§ İngilizce için, en az A düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil puanına sahip olmak.

GA26

***GEMİ ADAMI

(Usta Gemici)

 

(Aylık brüt

sözleşme ücreti 26.816,95 TL.)

1

§ En az “Usta Gemici” yeterliliğine sahip olmak.

§ Temel STCW belgesine sahip olmak.

§ En az ilköğretim mezunu olmak.

§ Geçerli Gemi Adamı sağlık raporuna sahip olmak.

§ Küçük ölçekli balıkçılık operasyonlarında deneyimli olmak. Bu kapsamda uzatma ağı atılıp toplanması, pareketa serilmesi ve toplanması, ığrıp çekilmesi operasyonlarını yapabilmelidir.

§ Av araçları yapımı ve donanımı konusunda deneyimli olmalıdır. Bu kapsamda uzatma ağ donatabilmeli, ağ tamiri işlemlerini yapabilmeli, paraketa takımını donatarak hazır hale getirebilmelidir.

§ Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

1. GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

*Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 55 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

**MÜTERCİM-TERCÜMAN pozisyonuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların, 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve / veya sözlü sınav başarı sıralaması esas alınacaktır. Yazılı ve / veya sözlü sınav için ayrıca duyuru yapılacaktır.

***GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli I sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*Online Başvuru Formu (Doldurulacak ve sistemden gönderilecektir) (Tıklayınız)

*Nüfus kayıt örneği  (E-Devletten alınmış barkodlu / karekodlu belge)

*Mezuniyet belgesi (E-Devletten alınmış barkodlu / karekodlu belge)

*2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / karekodlu belge) )

*Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

 

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

*Adaylar www.cu.edu.tr/ adresinden online başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Başvuru işlemleri 19/12/2023 – 02/01/2024 tarihleri arasında yapılabilecektir

*Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

*Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

*İlan sürecinin herhangi bir aşamasında iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atanmaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688