İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel Alım İlanı

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

                                                                  AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Başvuru Şartları:

*  Profesör kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*  Doçent kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı sureti (e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

*  Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doktora belgesinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.) eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

          2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gereğince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

          Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

*  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

          Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap Hizmet Dökümünü müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

*İlan sürecinin herhangi bir aşamada iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atamaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

*Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

*Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilebilecektir.*  Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

*  Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*  Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere yapılacaktır.

     Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (17.08.2023-31.08.2023) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

                                                                       ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

SAYISI

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

ÜNVANI

DRC.

SAYISI

NİTELİK

 

1

 

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MYO

 

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PR.

 

PROFESÖR

 

1

 

1

 

Bitkilerde verim tahmini ve uzaktan algılama kullanarak toprak etüt haritalama konularında çalışmaları olmak.

 

2

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) bilim alanında almış olmak ve ilgili alanda Öğretmen Bilişi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

3

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

 

Süreli yayınlar,kent ve edebiyat ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Muhasebe Doçenti olmak, Denetim alanında çalışmaları olmak.

5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

BASIN EKONOMİSİ VE

İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini İletişim Çalışmaları Alanında almış olmak, "Yeni Medya Alanında" çalışmaları bulunmak.

 

6

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

 

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

Lisans ve Lisansüstü çalışmalarının Peyzaj Mimarlığı alanında olması, Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında alması, Peyzaj Tasarımı konularında çalışmalar yapmış olması.

 

 

7

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI

 

 

PROFESÖR

 

 

1

 

 

1

Biyomedikal işaretler (Elektroncelografi, elektroyografi, arterial kan basıncı, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleri gibi) ile ilgili çalışmaları bulunmak. Yüzde yüz İngilizce eğitim veren bir bölümde en az 5 yıl lisans ve lisansüstü dersler vermek.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK

ENFEKSİYON HASTALIKLARI)

ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

 

Mantar hastalıklarında moleküler ve epidemiyolojik çalışmalar yapmış olması.

 

9

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

Hastane enfeksiyonları kontrolü ve HIV alanında çalışmaları bulunmak.

 

10

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ)

ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı ve doçenti olmak, çocuklarda karaciğer nakli alanında deneyimli olması.

 

11

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

Endoskopik Nöroşirurji, Pediatrik Nöroşirurji, Vasküler Nöroşirurji, Nöroonkolojik Cerrahi alanlarında cerrahi tecrübesine sahip olmak.

 

12

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

Girişimsel kardiyolojinin "özellikle TAVİ ve oluşabilecek komplikasyonlarının önlenmesi", kompleks koroner lezyonlara girişim ve kronik total oklüzyonlar konularında eğitimli ve deneyimli olmak.

13

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

KULAK, BURUN, BOĞAZ

HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Baş - Boyun Kanserleri konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.

 

14

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

 

1

 

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Doçent unvanı almış olmak, Bitki Besin Elementlerinin Alımı ve Yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

15

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Bitki Patojen Fitoplazmalar üzerinde araştırmalar yapmış olmak.

 

16

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

 

MODA TASARIMI ANASANAT DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Doçentlik ünvanını Tasarım alanında almış olmak, Giysi tasarımı/moda tasarımı alanlarında bilimsel/teknik yayınlar ile giysi ve tekstil alanlarında sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

 

17

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

 

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Ekonometri alanında doçent ünvanını almış olmak, Mikro ekonometri ve yoksulluk alanında çalışmalar

yapmış olmak.

 

18

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

BASIN YAYIN TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Alanında almış olmak, "Dijital Habercilik ve Medya Alanında" çalışmaları bulunmak.

 

 

19

 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

 

BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 

 

DOÇENT

 

 

1

 

 

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak, lisansüstü çalışmalarını Bina Bilgisi Alanında tamamlamış olmak, Mimari tasarım eğitiminde yöntemler, modeller ve eğitim uygulamaları konularında

çalışmaları olmak.

 

 

20

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ ANABİLİM DALI

 

 

DOÇENT

 

 

1

 

 

1

Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını Mineraloji- Petrografi Anabilim Dalında yapmış olmak, Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanından almış olmak.

 

 

21

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

 

 

DOÇENT

 

 

1

 

 

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Geoteknik alanında doktorasını tamamlamış, İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış ve Geoteknik alanında uluslararası yayınlar yapmış

olmak.

 

22

 

 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Psikiyatri Hemşireliği bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.

 

23

 

EBELİK BÖLÜMÜ

 

EBELİK ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Ebelik ya da Anatomi Alanında Doçent ünvanı almış olmak.

 

 

24

 

 

 

  

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

 

SU ÜRÜNLERİ

YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 

 

DOÇENT

 

 

1

 

 

1

Doktorasını Su Ürünleri Balık Hastalıkları alanında tamamlamış ve su ürünleri alanında doçent unvanı almış olmak, elektron mikroskobu ve moleküler

teknikler konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

25

 

SU ÜRÜNLERİ

YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI

 

 

DOÇENT

 

 

1

 

 

1

Doktorasını Su Ürünleri Yetiştiricilik alanında tamamlamış ve su ürünleri alanında doçent ünvanı almış olmak, balık ve kabuklu türleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

26

 

 

 

 

 

  

TIP FAKÜLTESİ

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Endoskopik Nöroşirurji, Pediatrik Nöroşirurji, Vasküler Nöroşirurji, Nöroonkolojik Cerrahi alanlarında cerrahi deneyimine sahip olmak.

 

27

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Avrupa Üroloji Board Sınavını (FEBU) geçmiş olmak, Fonksiyonel Üroloji ve Böbrek Nakli konusunda çalışmış olmak.

 

28

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Tıp Doktoru ve Adli Tıp Uzmanı olmak, Adli Tıp alanında Doçent ünvanına sahip olmak.

 

29

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

 

El Cerrahisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

 

30

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

KADIN HASTALIKLARI VE

DOĞUM ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

 

1

 

1

 

 

    31

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KİLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

 

1

 

1

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalından uzmanlığını almış olmak.

 

32

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

 

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

 

3

 

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sınıf Öğretmenliği alanında yapmış olmak ve ilgili alanda Matematik Eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

 

 

33

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

FİZİK BÖLÜMÜ

 

 

NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

 

3

 

 

1

Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak, Nükleer Fizik ve Lüminesans alanında etki faktörü yüksek makaleleri bulunmak ve Savunma Sanayi alanında ulusal ve uluslararası proje deneyimine sahip olmak.

 

34

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

 

DİYETETİK ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

 

1

 

1

Başvuru yapacak adayın lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olması.

 

35

 

 

 

 

 TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

1

Koklear İmplantasyon konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.

 

 

36

 

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

(ÇOCUK BESLENME VE

METABOLİZMA HASTALIKLARI) ANABİLİM DALI

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

 

1

 

 

1

 

 Çocuk metabolizma hastalıkları uzmanı olması.

 

37

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FİZİKSEL TIP VE

REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

 

1

 

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak ve lisans/ön lisans düzeyinde ders vermek.

 

 

Profesör: 15-Doçent:15

Dr.Öğr.Üyesi :7

 

 

 

37

 

8116/1-1