İlanlar

...

Üniversitemiz 15 Kişilik Sürekli İşçi Alımı İçin Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlar

Üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanına çıkılmış ve İŞKUR tarafından 30/12/2022-03/01/2023 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 19/01/2023 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonunda Noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

Noter Tarafından çekilen kura sonucunda belirlenen Asil ve Yedek aday listeleri Üniversitemiz web sayfasından duyurulmuş olup, asil ve yedek adayların evrak teslimi kabul edilmiştir. Belirtilen süre içinde evrak teslimi yapan ve ilana uygun şartları taşıyan sözlü sınava hak kazanan adayların listesi aşağıda yayımlanmıştır.

22.03.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 13.30’da Akif KANSU Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.

 

·       6 Kişi Sürekli İşçi Beden İşçisi (Genel)  Sözlü sınava hak kazanan aday isim listesi için tıklayınız.

·       6 Kişi Sürekli İşçi Traktör Şoförü Sözlü sınava hak kazanan aday isim listesi için tıklayınız.

·       3 Kişi Sürekli İşçi Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi Sözlü sınava hak kazanan aday isim listesi için tıklayınız.

 

Sözlü sınava hak kazanan adaylara ayrıca,  yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

İlanen duyurulur.