İlanlar

...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 15 KİŞİLİK SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 3.YEDEK İLANI

Üniversitemiz 15 Kişilik Sürekli İşçi Alımı İçin Yedek Adaylardan Mülakata Girmeye Hak Kazananlar ile Sırası Gelen Yedek Adaylar

 

Üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanına çıkılmış ve İŞKUR tarafından 30.12.2022-03.01.2023 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 19.01.2023 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonunda Noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

Noter Tarafından çekilen kura sonucunda belirlenen Asil ve Yedek aday listeleri Üniversitemiz web sayfasından duyurulmuş olup, 31.01.2023-06.02.2023 tarihleri arasında Yedek adayların evrak teslimi kabul edilmiştir. Yedek adaylardan belirtilen süre içinde evrak teslimi yapmayanların ve ilana uygun müracaat etmeyenlerin yerine sırası gelen yedek adayların 17.02.2023-24.02.2023 tarihleri arasında evrak teslimi kabul edilmiştir. Yedek adaylardan belirtilen süre içinde evrak teslimi yapmayanların ve ilana uygun müracaat etmeyenlerin yerine sırası gelen diğer yedek adayların evrak teslim sürecine geçilmiştir.

Yedek aday listesinden sırası gelen adaylar aşağıda belirtilen evrakları 06.03.2023-10.03.2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Bağlı İşçi Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

·       6 Kişi Sürekli İşçi Beden İşçisi (Genel) Mülakata hak kazanan ve Yedeklerin isim listesi için tıklayınız.

·       3 Kişi Sürekli İşçi Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi Mülakata hak kazanan ve Yedeklerin isim listesi için tıklayınız.

 

YEDEK Adaylardan Sözlü Mülakat İçin İstenilen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Yerleşim Yeri Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı)

8. Sürücü Belgesi Fotokopisi

9. SGK Hizmet Belgesi ve Çalışma Belgesi (Sadece Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi için)

 

İşe başlamaya hak kazanan adaylar Sağlık Raporunu Tam Teşekküllü Hastaneden Alınan Heyet Raporu alacaktır.

**YEDEK adaylardan süresi içinde belge teslim etmeyenlerin, gerçeğe aykırı başvuru yapanların veya hakkından feragat edenlerin yerine liste sırasına göre yedek adaylardan çağırılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.