İlanlar

...

25.02.2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İptal İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

 

12.12.2022 tarihli ve 32041 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Akademik Personel alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvana ilişkin kadro ilanımız iptal edilmiştir.

 İlgililere duyurulur.

 

 

 

 

BİRİMİ

 

BÖLÜMÜ

 

ANABİLİM DALI

 

UNVANI

 

DERECE

 

SAYISI

 

NİTELİK

 

 

 

Eğitim Fakültesi

 

 

 

Eğitim Bilimleri

 

 

 

Eğitim Yönetimi

 

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Doktorasını; "Eğitim Yönetimi" veya "Eğitim Yönetimi, Teftişi ve

Planlaması" veya "Eğitim Yönetimi, Teftişi,

Planlaması ve Ekonomisi" veya" Eğitim Yönetimi ve Denetimi" alanlarından birinde yapmış olmak.