İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi 15 Kişilik Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Çekilişi Sonuçları

Çukurova Üniversitesi 15 Kişilik Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Çekilişi Sonuçları

       Üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanına çıkılmış ve İŞKUR tarafından 30.12.2022-03.01.2023 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 19.01.2023 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonunda Noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

·       6 Kişi Sürekli İşçi Beden İşçisi (Genel) Asil ve Yedeklerin isim listesi için tıklayınız.

·       6 Kişi Sürekli İşçi Traktör Şoförü Asil ve Yedeklerin isim listesi için tıklayınız.

·       3 Kişi Sürekli İşçi Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi Asil ve Yedeklerin isim listesi için tıklayınız.

 

Noter kurası sonucu isimleri belirlenen ASİL adayların SÜREKLİ İŞÇİ MÜLAKAT FORMUNU (Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosundan temin edilecektir) eksiksiz olarak doldurarak belgelerini 23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Ç.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 

**Asil adaylardan süresi içinde belge teslim etmeyenlerin, gerçeğe aykırı başvuru yapanların veya hakkından feragat edenlerin yerine liste sırasına göre yedek adaylardan çağırılacaktır.

 

 

ASİL Adaylardan Sözlü Mülakat İçin İstenilen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Yerleşim Yeri Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı)

8. Sürücü Belgesi Fotokopisi

9. SGK Hizmet Belgesi ve Çalışma Belgesi (Sadece Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi için)

 

İşe başlamaya hak kazanan adaylar Sağlık Raporunu Tam Teşekküllü Hastaneden Alınan Heyet Raporu alacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.