İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Personel Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek) ve araştırma görevlisi

(50/d maddesi) alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

 

İlan Tarihi

:  16.09.2022

Son Başvuru Tarihi

:  30.09.2022 (mesai bitimi itibari ile)

Ön Değerlendirme

:  04.10.2022

Sınav Giriş Tarihi

:  06.10.2022

Sonuç Açıklama Tarihi

: 10.10.2022

Başvuru Şekli

Sonuçların İlan Edileceği

: Şahsen veya posta

İnternet Adresi

: www.cu.edu.tr

Başvuru Yeri

: İlan edilen kadro biriminin Fakülte

Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en  az  70  puan  almış  olmak.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı talep  edenlerin  ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6-ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü

dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık

alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

*Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

** Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı

dil şartı aranmaz.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve

adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)

2-  Özgeçmiş,

3-  2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5-Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

6-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi, (eDevlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),

7-Resmi Lisans Transkripti,

8-Yabancı Dil Belgesi,

 9-ALES belgesi,

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet dökümü alınabilir),

11-Erkek  Adaylar  için  askerlikle  ilgili  terhis,  tecil  veya  muaf  olduğunu  belirten 

belge,  (e-Devlet  üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

12-Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla

alınabilir),

13-İkameti gösterir belge. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla

alınabilir)

AÇIKLAMALAR

1-       Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını

yapacaklardır.

2-       Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

3-       Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4-       Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-       İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi atama iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6-       İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

7-       Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.

8- Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri

talep edilecektir. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULUR .

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SIRA NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI/ANASANAT

DALI/PROGRAM

ÜNVANI

DERECE

SAYISI

*ALES

**YDS

NİTELİK

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller (İngilizce)

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

85

Üniversitelerin İngilizce

Öğretmenliği programından mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Adana Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

Muaf

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

Elektrik Öğretmenliği ve Fizik alanlarından birinden lisans

mezunu olmak, bu alanların birinde tezli yüksek lisans

yapmış olmak, lisans

mezuniyeti sonrası, alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.

3

Adana Meslek Yüksekokulu

Çocuk

Bakımı ve Gençlik

Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

Muaf

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak, Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış

olmak, lisans mezuniyeti

sonrası, alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.

4

Adana Meslek Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

Muaf

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası, alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.

5

Aladağ Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Avcılık ve Yaban Hayatı

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

Muaf

Muaf

Orman Mühendisliği veya Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6

Ceyhan Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

Muaf

Maliye Bölümü lisans mezunu olmak,

Maliye Anabilim

Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek

kaydı ile alanında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

7

Pozantı Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve

Hayvansal Üretim

Bahçe Tarımı

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

Muaf

Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma veya Bahçe Bitkileri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmuş ve bu iki bölümden herhangi birinde tezli yüksek lisansını tamamlamış, Ziraat Yüksek Mühendisi unvanına sahip olmak.

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İktisat

İktisat Teorisi

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Lisans eğitimini İktisat alanında tamamlamış ve İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

9

Ceyhan

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Mühendislik Fakültelerinin

Makine Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmak, Makine Mühendisliği

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

10

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Geoteknik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

TOPLAM

10

 

 

 

                                                                                                                                10913/1-1

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

 Başvuru Şartları:

              *Profesör kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin

edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*  Doçent kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı sureti (e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin

edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doktora belgesinin onaylı sureti (e- devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.) eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gereğince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

*  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin

onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap Hizmet Dökümünü müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

* İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

*Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilebilecektir.

* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

*  Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*  Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (16.09.2022-30.09.2022) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları

taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

SAYI

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

    UNVANI

DRC.

SAYISI

NİTELİK

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent olmak.

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Doçent

1

1

 

3

Tıp Fakültesi

Dahilil Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Romatolojisi)

Doçent

1

1

İleri düzeyde ingilizce bilgisi olması, mecburi hizmeti tamamlamış olması ve otoenflamatuvar hastalıklar alanında deneyimli olması.

4

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

 

5

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Doktorasını Sınıf Eğitimi alanında yapmış olmak ve Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

 

Nükleer Fizik

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Yüksek Lisans ve doktorasını Fizik alanında yapmış olmak, ilgili alanda yüksek etki faktörlü dergilerde yayınları olmak.

8

Türk Dili ve

Edebiyatı

Eski Türk Dili

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

İslami Dönem Uygur harfli metinler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku Bölümünde Doktora yapmak.

10

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku Bölümünde Doktora yapmak.

11

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

 

12

 

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

 

13

Türk İslam Sanatları Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

 

14

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Lisans ve Yüksek Lisans Eğtitimini İç

Mimarlık Alanında tamamlamış olmak, İç Mimaride Malzeme ve Yapı Alanlarında ders vermiş olmak.

15

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

16

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Kontrol ve Kumanda Sistemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

17

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Yüksek Lisans ve doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

18

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, bir Yükseköğretim

Kurumunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

Dahilil Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Endokrinolojisi)

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Çocuk Endokrinoloji uzmanı olmak ve

Hipogonadizm konusunda çalışmaları olmak.

20

İç Hastalıkları (Yoğun Bakım)

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasını yapmış olmak, yoğun bakım uzmanı olmak, yoğun bakımda kardiyak ultrasonografi uygulayabilmek ve eğitim verebilmek.

21

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Ortopedik Cerrahi Anatomi üzerine çalışmaları olmak.

22

                     Üroloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Avrupa Üroloji Board sınavını geçmiş olmak, Avrupa Üroloji Derneği

Laparoskopi yeterlilik sertifikasına (EBLUS) sahip olmak.

23

Temel Tıp Bilimleri

Parazitoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Doktoru olmak ve parazitoloji uzmanlık veya doktorası yapmış olmak.

24

Aladağ Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, tohum

kaynakları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

             Duyurulur.                                                                                                                                                                                             11035/1-1