İlanlar

...

31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İptal İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

         

İPTAL İLANI

             

31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Akademik Personel alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvanlara ilişkin kadro ilanlarımız iptal edilmiştir.

 
 

İlgililere duyurulur.

           
               

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

SAYISI

NİTELİK

 
 

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Mikroorganizma Faaliyetleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.