İlanlar

...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanğı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyanca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolana) anacaktır. Profesör ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate anma gerekmektedir.

 

Başvuru Şartları:

*  Profesör kadrosu için, adayların başvurduklabirim/lüm/anabilim danı belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e - Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunakolmak kaydıyla anabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çaşma ve yayınlakapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanğına başvuruda bulunulmagerekmektedir.

*  Doçent kadrosu için, adayların başvurduklabirim/lüm/anabilim danı belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı sureti (e - Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunak olmak kaydıyla anabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çaşma ve yayınlakapsayan salt okunur rt (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanğına başvuruda bulunulmagerekmektedir.

*  Doçent kadrolana müracaat eden adayların Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyanca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmala halinde dosyaları işleme anacaktır.

*  Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Danı belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) fus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doktora belgesinin onaylı sureti (e- devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunakolmak kaydıyla anabilir.) eklenmesi ve bilimsel çaşma ve yayınlakapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulmagerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gerince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilikitimlerini

Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Adaylan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymalave belirtilen koşulları syor olmalagerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvurulakabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

*  Öncelikli Alan kapsamında ilan edilen kadrolara atamalar, Yükseğretim Kurulu Başkanğı’nın Ülke kalkınmanda öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar” için istihdam edilmek üzere belirtilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.

*  Yabancı ülkelerden anan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanğınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

*  Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacaklaonayayntılı hizmet belgesini

müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunak olmak kaydıyla Hitap hizmetmü anabilir)

*  İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

*  Atama işlemleri esnanda kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunak olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.

*  Adaylan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımalagerekmektedir.

*  Atama işlemleri esnanda e-Devlet üzerinden anan belgelerin alları/onaylı suretleri talep edilecektir.

*  Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolana Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

*  Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*  Başvurular, internet sitemizde örni bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire

Başkanğına; Doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili birimlere yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün (13.10.2021-27.10.2021) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944 

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

SAYI

NİTELİK

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

 

İktisat

 

İktisat Teorisi

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Lisans programında İngilizce ders verme deneyimine sahip

olmak, Gelir Dağılıkonusunda çalışmaları bulunmak.

 

İletişim Fakültesi

 

Gazetecilik

 

Basın Yayın Tekniği

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Doktorasını Gazetecilik Anabilim Dalında almış olmak, digital

medya habercilik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık

Fakültesi

 

Peyzaj Mimarlığı

 

Peyzaj Mimarlığı

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Peyzaj Mimarlığı Alanında yüksek lisans ve doktora yapmış

olmak.

Mimarlık

Fakültesi

 

Mimarlık

 

Yapı Bilgisi

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Mimarlık Anabilim Dalında doktora ve/veya yüksek lisans

yapmış olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

İç Hastalıkları

(Gastroenteroloji)

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

İç Hastalıkları uzmanı ve Gastroenteroloji uzmanı olmak,

Hepatosellüler Kanser ile ilgili uluslararası dergilerde en az

3 (üç) yayını olmak.

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları (Sosyal

Pediatri)

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, uzman hekimliğinde Sosyal Pediatri alanında çalışıyor olmak.

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp

Bilimleri

 

Biyoistatistik ve Tıbbi

Bilişim

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Biyoistatistik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Tıp alanında tasarlanmış araştırmalan analizi ve

raporlanmasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.

 

Fen Edebiyat

Fakültesi

 

Biyoloji

 

Zooloji

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Biyoloji Lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını

Biyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak, Hayvan

Fizyolojisi üzerine çalışmaları olmak.

 

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

Elektromanyetik

Alanlar ve Mikrodalga

Tekniği

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve doktora yapmış olmak, Geniş Bant Erişim Teknolojileri ile Optik Ağlar

konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Mühendislik

Fakültesi

 

Otomotiv

Mühendisliği

 

Otomotiv hendisliği

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Otomotiv hendisliği lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak.

 

Abdi Sütcü Sağlık

Hizmetleri MYO

 

Terapi ve

Rehabilitasyon

 

 

Fizyoterapi

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

 

3

 

 

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programı mezunu olmak, belgelendirmek kayyla bir

yükseköğretim kurumunda en az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak.

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve

Sanatları

Türk İslam Sanatları

Tarihi

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

 

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

 

Hadis

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

 

 

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din

Bilimleri

 

Din Psikolojisi

Dr. Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

 

 

 

Hukuk Fakültesi

ncelikli Alan)

 

Özel Hukuk

 

İş ve Sosyal Güvenlik

Hukuku

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

2

 

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını

Özel Hukuk alanında yapmış olmak, İş ve Sosyal Güvenlik

Hukuku alanında akademik çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

ncelikli Alan)

 

Kamu Hukuku

 

Mali Hukuk

Dr. Öğr.

Üyesi

 

2

 

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku programında

doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

ncelikli Alan)

 

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza

Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğr.

Üyesi

 

2

 

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku programında doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

ncelikli Alan)

 

Özel Hukuk

 

Roma Hukuku

Dr. Öğr.

Üyesi

 

2

 

1

Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak, Roma Hukuku alanında akademik çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

ncelikli Alan)

 

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra

İflas Hukuku

 

Doçent

 

1

 

1

Doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında almış olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

ncelikli Alan)

 

Psikoloji

 

Klinik Psikoloji

 

Profesör

 

1

 

1

Psikoloji alanında lisans derecesine ve Klinik Psikoloji ya da

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

ncelikli Alan)

 

Psikoloji

 

Sosyal Psikoloji

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

2

 

1

 

Lisans derecesini Psikoloji alanında, yüksek lisans ve doktora

derecesini Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak.

 

Eczacılık Fakültesi (Öncelikli Alan)

 

 

Ezcacılık Meslek

Bilimleri

 

 

 

Farmakoloji

 

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

 

 

2

 

 

 

1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, Eczacılıkta Farmakoloji Bilim Alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve doktora eğitimi sonrası bir Yükseköğretim Kurumundaki ilgili Anabilim Dalında en az 2 (iki) yıl çalışmış

olmak.

 

Eczacılık Fakültesi (Öncelikli Alan)

 

Temel Eczacılık

Bilimleri

 

 

Analitik Kimya

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

 

2

 

 

1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, Eczacılıkta Analitik Kimya Bilim Alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve doktora eğitimi sonrası bir Yükseköğretim Kurumundaki ilgili

Anabilim Dalında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

                                                                                                                                                         23

Duyurulur.                                                                                                                                                                                          9631/1-1