Rektörlüğe Bağlı Bölümler

  • * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
  • * Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
  • * Enformatik Bölümü
  • * Güzel Sanatlar Bölümü
  • * Türk Dili Bölümü
  • * Yabancı Diller Bölümü