Duyurular

...

Ç.Ü. Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Tarihi

Üniversitemiz Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Tarihi

 

Üniversitemize sürekli işçi alımı için; 14/05/2020 tarihinde Adana 15. Noterliği tarafından yapılan çekiliş neticesinde belirlenen asıl ve yedek adaylardan, 01.06.2020-12.06.2020 tarihleri arasında evraklarını eksiksiz olarak teslim edenlerin listesi ekte sunulmuştur.

Sözlü sınava girecek adayların (Geçersiz başvurular hariç), 29.06.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00’da Üniversitemiz Akif KANSU toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava girecek olan asıl ve yedek listede isimleri yazılı kişilere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

 

Sözlü Sınava Katılacakların Listeleri (ASIL - YEDEK)