Duyurular

...

4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLAN METNİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

           Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde(Üniversite Hastanesinde), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON SIRA NO

UNVANI

 

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

 

HE1

HEMŞİRE

175

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak, 2018 KPSS P3 puan türünden en az  60  ve üzeri puan almış olmak.

Bİ2

BİYOLOG

4

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Biyoloji lisans programından  mezun olmak.

Dİ3

DİYETİSYEN

3

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik  lisans programından mezun olmak,

EC4

ECZACI**

3

Eczacılık  Fakültesi lisans programından mezun olmak.

Fİ5

FİZYOTERAPİST

3

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

LA6

LABORANT

5

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST7

SAĞLIK TEKNİKERİ

10

Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programının birinden  mezun olmak.

ST8

SAĞLIK TEKNİKERİ

5

Eczane teknikerliği veya eczane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST9

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

Ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği veya  ameliyathane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST10

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

Elektronörofizyoloji  ön lisans programından mezun olmak.

ST11

SAĞLIK TEKNİKERİ

3

 Diyaliz  ön lisans programından mezun olmak.

ST12

SAĞLIK TEKNİKERİ

6

 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği  ön lisans programından mezun olmak.

ST13

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

Sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar veya  tibbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

RT14

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

50

Tıbbi görüntüleme teknikleri veya radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

PS15

PSİKOLOG

2

Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak.

DS16

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Perfüzyonist)

1

 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon  lisans programından mezun olmak.

 

DS17

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ    (Sağlık Teknisyeni)

4

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

DS18

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ    (Sağlık Teknisyeni)

3

 Ortaöğretim Kurumlarının  Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı - Tıbbi Sekreterlik Dalından mezun olmak.

DS19

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ     (Sağlık Teknisyeni )

3

 Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

DS20

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ    (Sağlık Teknisyeni)

2

Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

 

DS21

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ    (Sağlık Teknisyeni )

3

Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

 

DS22

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ    (Sağlık Teknikeri)

4

Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

1. GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu  tespit   edilenler  hakkında  işlem  yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*2018 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

 

**ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

* Nüfus kayıt örneği  (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

 

 3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

*Adayların https://personel.cu.edu.tr/online-ilan-basvuru-2027 adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

*Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.   

*Başvuru işlemleri  19.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir

*Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu hariç) başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlara 5 (beş) katı kadar yedek, asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağırılacaktır.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

 

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.cu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.