İlanlar

...

Ç.Ü. 40 KİŞİLİK SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 40 KİŞİLİK SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

      Üniversitemize sürekli işçi alımı için; 20/07/2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sürekli işçi alım ilanına başvuran adayların, 11/08/2022 tarihinde Rektörlük Toplantı Odasında Noter tarafından yapılan çekiliş neticesinde asil ve yedek adaylar belirlenmiştir.

Sürekli İşçi Alımı ilanına başvuru yapan ve sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların, 15.09.2022 tarihinde Perşembe günü saat 09.00’da Üniversitemiz Akif Kansu toplantı salonunda yapılan sözlü sınav sonuçları için ilgili alanlara tıklayarak erişebilirsiniz.

·       6 Kişi Sürekli İşçi Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       2 Kişi Sürekli İşçi Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       8 Kişi Sürekli İşçi Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       9 Kişi Sürekli İşçi Beden İşçisi (Genel) Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       2 Kişi Sürekli İşçi Şoför  (Yük Taşıma) Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       10 Kişi Sürekli İşçi Beden İşçisi (Genel) Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       2 Kişi Sürekli İşçi Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       1 Kişi Sürekli İşçi Tarım Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcısı Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

İsimlerinin karşısında “Asil” yazan adayların işe başlama işlemleri için Tam Teşekküllü Hastaneden alacağı Sağlık raporları ile birlikte şahsen 08/11/2022 – 15/11/2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine başvurmaları gerekmektedir.

 

Asil listeden başlamayanların olması durumunda sırasıyla yedek adaylar çağırılacaktır.

Asil ve yedek listede isimleri yazılı kişilere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Not : İtiraz Süresi 10/11/2022 mesai bitimine kadardır.

İlanen duyurulur.