İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/ adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doktora belgesinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.) eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gereğince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap Hizmet Dökümünü müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

* İlan sürecinin herhangi bir aşamada iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atamaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

* Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilebilecektir.

* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

* Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (20.11.2023-04.12.2023) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

ÜNVANI

DRC.

SAYISI

NİTELİK

DİŞ HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

BÖLÜMÜ

ENDODONTİ

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

BÖLÜMÜ

SINIF EĞİTİMİ

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Program Geliştirme Alanında Doçent olmak, Teknoloji ve Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI

HUKUK ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini hukuk alanında tamamlamış olmak, Avrupa Birliği Hukuk alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Muhasebe Doçenti olmak, denetim alanında çalışmaları olmak.

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

MEDYA

ÇALIŞMALARI

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak ve Medya Okuryazarlığı konusunda çalışmaları bulunmak.

İMAMOĞLU

MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

LABORATUVAR

TEKNOLOJİSİ PR.

PROFESÖR

1

1

Kimya bilim alanında Doçent ünvanına sahip olmak, enzim immobilizasyonu ve enzim katalizli sentezler konularında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Mimarlık alanında, Doktorasını Mimarlık Anabilim Dalı, Bina Bilgisi konu alanında yapmış olmak. Doçent ünvanını Mimarlık bilim alanından almış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

JEOLOJİ

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

UYGULAMALI

JEOLOJİ ANABİLİM

DALI

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalından almış olmak, Paleosismoloji konusunda uluslararası yayınları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

NÖROLOJİ ANABİLİM

DALI

PROFESÖR

1

1

Nörobilişsel alanda deneyimli eğitici olmak ve çalışmaları bulunmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

FİZYOLOJİ ANABİLİM

DALI

PROFESÖR

1

1

Fizyoloji Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Temel Alanı Fizyoloji Bilim Alanında Doçent olmak Nörofizyoloji alanında çalışmaları olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ORTOPEDİ VE

TRAVMATOLOJİ

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Deneysel Ortopedik Cerrahi Anatomi çalışması olmak.

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖZ HASTALIKLARI

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

-Retina- Vitreus ve Uvea- Behçet Hastalıkları konularında deneyimi olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

BÖLÜMÜ

PEDODONTİ

ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

 

KLİNİK BİLİMLER

BÖLÜMÜ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

 

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ECZACILIK TEMEL

BİLİMLERİ ANABİLİM

DALI

DOÇENT

1

1

Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak.

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BİYOKİMYA

ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Kimya alanında Doçentliğini almış olmak. Eczacılık Fakültelerinde en az 5 sene

Biyokimya dersi vermiş olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Doçentlik ünvanını Plastik Sanatlar alanından almış olmak. Dijital Sanat alanında çalışmaları bulunmak.

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM

DALI

DOÇENT

1

1

Fizik alanında doçentliğini almak, Nano malzemelerde manyetik, katalitik, optik ve elektronik özellikleri çalışmış olmak. Yüksek etki faktörlü dergilerde yayına sahip olmak.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

SOSYAL PSİKOLOJİ

ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Lisans derecesini Psikoloji alanında, Yüksek Lisans derecesini Psikoloji alanında, Doktora derecesini Sosyal Psikoloji alanında tamamlamış olmak, Sosyal Psikoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak.

 

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

GEOMETRİ ANABİLİM

DALI

DOÇENT

1

1

Lisansını matematik, yüksek lisansını ve doktorasını matematik/geometri alanında, doçentliğini geometri alanında almış olmak. Lightlike altmanifoldlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK BÖLÜMÜ

NÜKLEER FİZİK

ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Fizik alanında doçent ünvanı almış olmak, radyoloji fiziği alanında çalışmaları olmak.

İlgili alanda ders vermiş olmak. Alanında en az 1 yıl yurtdışı tecrübesine sahip olmak.

FİZİK BÖLÜMÜ

GENEL FİZİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Fizik alanında doçentliğini almak, güneş enerjisi teknolojileri ve dönüşümleri üzerine çalışmış olmak. Yüksek etki faktörlü dergilerde yayına sahip olmak.

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN EĞİTİMİ

ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

 

TEMEL İSLAM

BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HADİS ANABİLİM

DALI

DOÇENT

1

1

 

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA TEKNOLOJİSİ

ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Doktorasını Et Bilimi ve Teknolojisi konusunda yapmış, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent ünvanı almış, en az 5 yıl lisans ve lisansüstü düzeyde İngilizce ders vermiş olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

EBELİK ANABİLİM

DALI

DOÇENT

1

1

Ebelik alanında Doçent ünvanı almış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME

TEKNOLOJİSİ

BÖLÜMÜ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Doktorasını Su Ürünleri Avlama Teknolojisi alanında tamamlamış ve Su Ürünleri alanında doçent unvanı almış olmak, balıkçılığın ekosisteme etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖZ HASTALIKLARI

ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Kornea, Kontakt Lens, Pediatrik Glokom ve Pediatrik Katarakt konularında deneyimi olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PLASTİK,

REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından verilen yeterlilik belgesine sahip olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

(SOSYAL PEDİATRİ) ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Sosyal Pediatri Bilim Dalında en az 3 yıl çalışmış olması ve lisansüstü ders veriyor olması.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

(ÇOCUK YOĞUN BAKIM) ANABİLİM

DALI

DOÇENT

1

1

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı uzmanı olması.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HİSTOLOJİ VE

EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Tıpta Uzman ve Doçent ünvanına sahip olmak. Üreme biyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

ANORGANİK KİMYA

ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Doktorasını Anorganik Kimya Anabilim dalında yapmış olmak, yeşil kimyaya uygun çalışmaları bulunmak, TÜBİTAK ve TEYDEP projelerinde deneyim sahibi olmak.

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNA BİLGİSİ

ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Mimarlık alanında, Doktorasını Mimarlık Anabilim Dalı, Bina Bilgisi konu alanında yapmış olmak.

Lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

3

1

Doktorasını Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalında tamamlamış olmak.

 

 

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

BÖLÜMÜ

BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak, Habercilik ve Haber Okuryazarlığı konusunda çalışmaları bulunmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanında lisans ve yüksek lisans, Tarım Traktörleri alanında doktora yapmış olmak. Tarımda Nesnelerin İnterneti konusunda çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

JEOLOJİ

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

GENEL JEOLOJİ

ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Genel Jeoloji Anabilim Dalından almış olmak, Tektonostratigrafi ve jeokronoloji konularında çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak.

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

ENERJİ ANABİLİM

DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Doktorasını Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji alanında tamamlamış olmak.

SCI/SCIE indeksli dergilerde en az 10 (on) yayın yapmış olmak. Yökdil veya eşdeğeri sınavlardan birinden en az 90 puan almış olmak.

OTOMOTİV

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Doktorasını Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Hibrit Güç Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

BÖLÜMÜ

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği programında doktora yapmış olmak.Bir Yükseköğretim Kurumunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

RADYOLOJİ

ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Girişimsel Radyoloji ve Kardiyovasküler görüntüleme işlemlerinde deneyimli olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

RUH SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

ANABİLİM DALI

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Kişilik Bozuklukları ve İntihar konularında çalışma yapmış olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak.

 

Metin Kutusu: 11812/1-1DUYURULUR.