İlanlar

...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 15 KİŞİLİK SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YEDEK İLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 15 KİŞİLİK SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YEDEK İLANI

  

Üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanına çıkılmış ve İŞKUR tarafından 30/12/2022-03/01/2023 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 19/01/2023 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonunda Noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

Sürekli İşçi Alımı ilanına başvuru yapan ve sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların, 12/09/2023 tarihinde Salı günü saat 09.30’da Üniversitemiz Akif Kansu toplantı salonunda yapılan sözlü sınav sonuçlarına görev sırası gelen yedek liste ekte sunulmuştur.

·       6 Kişi Sürekli İşçi Traktör Şoförü Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

 

İsimlerinin karşısında “Yedek” yazan adayların işe başlama işlemleri için Tam Teşekküllü Hastaneden alacağı "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" ibaresi içeren Sağlık raporları ile birlikte şahsen 16/10/2023 – 20/10/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine başvurmaları gerekmektedir.

 

Yedek listede isimleri yazılı kişilere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

İlanen duyurulur.