İlanlar

...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 15 KİŞİLİK SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 15 KİŞİLİK SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

  

Üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanına çıkılmış ve İŞKUR tarafından 30/12/2022-03/01/2023 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 19/01/2023 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonunda Noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

 

Sürekli İşçi Alımı ilanına başvuru yapan ve sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların, 12/09/2023 tarihinde Salı günü saat 09.30’da Üniversitemiz Akif Kansu toplantı salonunda yapılan sözlü sınav sonuçları ekteki listelerde sunulmuştur.

 

·       6 Kişi Sürekli İşçi Beden İşçisi (Genel)  Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       6 Kişi Sürekli İşçi Traktör Şoförü Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

·       3 Kişi Sürekli İşçi Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi Asil ve Yedek aday isim listesi için tıklayınız.

 

İsimlerinin karşısında “Asil” yazan adayların işe başlama işlemleri için Tam Teşekküllü Hastaneden alacağı "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" ibaresi içeren Sağlık raporları ile birlikte şahsen 09/10/2023 – 13/10/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine başvurmaları gerekmektedir.

 

Asil listeden başlamayanların olması durumunda sırasıyla yedek adaylar çağırılacaktır.

 

Asil ve yedek listede isimleri yazılı kişilere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Not : İtiraz Süresi 06/10/2023 mesai bitimine kadardır.

İlanen duyurulur.