İlanlar

...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesör ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Başvuru Şartları:

 

* Profesör kadrosu için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*         Doçent kadrosu için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*         Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

*    Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doktora belgesinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.) eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD/DVD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gereğince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

 

Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

 

*         Öncelikli Alan kapsamında ilan edilen kadrolara atamalar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar” için istihdam edilmek üzere belirtilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.

  *    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

   *     Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini

müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet dökümü alınabilir)

   *         İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

   *         Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.

   *         Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

   *         Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir.

*         Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 *         Başvurular, internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire

Başkanlığına; Doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili birimlere yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (31.12.2021-14.01.2022) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

 

 

BİRİMİ

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

 

UNVANI

 

DRC.

 

SAYISI

 

NİTELİK

Bağımlılık ve Adli

Bilimler Enstitüsü

 

Adli Bilimler

(Disiplinlerarası)

 

Profesör

 

1

 

1

Kimya Mühendisi olmak ve Adli Bilimler alanında doçent unvanı almış olmak.

 

Ziraat Fakültesi

 

Gıda Mühendisliği

 

Gıda Teknolojisi

 

Profesör

 

1

 

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği temel alanında doçent olmuş olmak, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Fen Edebiyat

Türk Dili ve

Edebiyatı

 

Yeni Türk Dili

 

Profesör

 

1

 

1

 

Yeni Türk Dili Alanında çalışmaları olmak.


 

Fen Edebiyat

 

Matematik

 

Cebir ve Sayılar Teorisi

 

Profesör

 

1

 

1

Cebirsel Kodlama Teorisi ve Homolojik Cebir konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

 

Halk Sağlığı

 

Profesör

 

1

 

1

Tıp doktoru olmak ve Halk Sağlığı kadrolu Doçent ünvanı

olmak.

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

 

Halk Sağlığı

 

Profesör

 

1

 

1

Tıp doktoru olmak ve Halk Sağlığı kadrolu Doçent ünvanı

olmak.

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Kardiyolojisi)

 

Profesör

 

1

 

1

 

Çocuk Kardiyoloji uzmanı olmak

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

Tıbbi Patoloji

 

Profesör

 

1

 

1

 

Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Yoğun Bakım)

 

Profesör

 

1

 

1

 

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

Tıbbi Genetik

 

Profesör

 

1

 

1

Tıbbi Genetik alanında doçentlik ünvanı almış hekim olmak ve ulusal yeni doğan tarama programları

çerçevesinde genetik tanı alanında tecrübesi olmak.

 

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

 

Felsefe Grubu Eğitimi

 

Profesör

 

1

 

1

Felsefe Tarihi Alanında Doçentliğini almış olmak. Çağdaş

Felsefe Alanında çalışmaları olmak.

 

Eğitim Fakültesi

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

İngiliz Dili Eğitimi

 

Profesör

 

1

 

1

Alan Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. "İngilizce Öğretmeni

Yetiştirme” alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Ceyhan Veteriner Fakültesi

 

Klinik Öncesi Bilimleri

 

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

 

Profesör

 

1

 

1

Veteriner Fakültesinde çalışmış olmak ve Oksidatif stres ve programlanmış hücre ölümleri konusunda çalışmaları

bulunmak.

 

Ceyhan Veteriner Fakültesi

 

Klinik Öncesi Bilimler

 

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

 

Profesör

 

1

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Farmakolojide

nanoteknolojinin kullanımı konusunda çalışmaları

bulunmak.

 

 

Ceyhan Veteriner Fakültesi

 

Klinik Bilimler

 

Veterinerlik İç Hastalıkları

 

Profesör

 

1

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Atlarda ve deney

hayvanlarında yangısal bağırsak hastalığı konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık

Bilimleri

 

Farmasötik Mikrobiyoloji

 

Profesör

 

1

 

1

Mikroorganizma Faaliyetleri hakkında çalışmalar yapmış

olmak.

 

İletişim Fakültesi

 

Gazetecilik

 

Genel Gazetecilik

 

Profesör

 

1

 

1

Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

 

Bilgisayar Bilimleri

 

Profesör

 

1

 

1

 

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Geoteknik

 

Doçent

 

1

 

1

 

Doçentliğini Geoteknik Anabilim Dalında almış olmak.

 

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

 

İşletme

 

Sayısal Yöntemler

 

Doçent

 

1

 

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak,

çok kriterli karar verme ve bulanık mantık alanlarında çalışmaları olmak.

 

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

 

Doçent

 

1

 

1

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler Bilim Alanından almış olmak; Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Normlar ile ilgili çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Beslenme ve

Metabolizma Hastalıkları)

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

1

 

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı

olmak.

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

 

Nükleer Tıp

 

Doçent

 

1

 

1

Başvuru yapacak öğretim üyesinin 5 (beş) yıl süresince lisans/yükseklisans düzeyinde ders vermiş olması.

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

Nöroloji

 

Doçent

 

1

 

1

En az 5 (Beş) yıl süre ile lisans düzeyinde ders vermiş olması, Nöroloji Yoğun Bakım, İnme Merkezi deneyimi olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

Doçent

 

1

 

1

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal Uzmanlık eğitimini

tamamlamış olmak ve Biyoistatistik Yüksek Lisansını Tamamlamış olmak.

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

 

Doçent

 

1

 

1

Vertigo ve Koklear İmplantasyon alanında çalışmalar yapmış olmak ve en az 3 (Üç) yıl lisans dersi vermiş

olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp

Bilimleri

 

 

Genel Cerrahi

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

1

Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Avrupa Cerrahi Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Yurtdışı deneyimi olması. En az 5 (Beş) yıl süre ile Lisansüstü ders

vermiş olmak.

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp

Bilimleri

 

Anatomi

 

Doçent

 

1

 

1

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında

doçent unvanını almış olmak.

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

 

İç Hastalıkları (Hematoloji)

 

Doçent

 

1

 

1

İç Hastalıkları uzmanı ve Dahiliye Hematoloji uzmanı

olmak ve Doku Tiplendirme konusunda deneyimi olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

 

Matematik

 

Cebir ve Sayılar Teorisi

 

Doçent

 

1

 

1

 

Yarıgrup Teorisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

 

İstatistik

 

Yöneylem Araştırma

 

Doçent

 

1

 

1

 

Fen Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

 

Yeni Türk Dili

 

Doçent

 

1

 

1

 

Yeni Türk Dili Alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Fizik

 

Genel Fizik

 

Doçent

 

1

 

1

Fizik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Genel Fizik

ile ilgili konularda çalışmaları olması.

 

İletişim Fakültesi

 

Radyo, Televizyon ve Sinema

 

Sinema

 

Doçent

 

1

 

1

Sinema alanından doçentlik unvanını almak, sinema tarihi ve sinema sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

 

 

İletişim Fakültesi

 

Radyo, Televizyon ve Sinema

 

Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri

 

Doçent

 

1

 

1

İletişim Çalışmaları alanından doçentlik unvanını almak,

yeni iletişim teknolojileri ve iletişim sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Eğitim Fakültesi

 

Güzel Sanatlar

Eğitimi

 

Resim-İş Eğitimi

 

Doçent

 

1

 

1

Tasarım Bilim/Sanat alanında Doçent unvanını almış

olmak. Grafik ve Tasarım alanında çalışmalar yapmış

olmak.

 

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

 

Türkçe Eğitimi

 

Doçent

 

1

 

1

Doçentlik unvanını Türkçe Eğitimi Alanında almış olmak.

Dil Becerilerine Yönelik çalışmalar yapmış olmak.

 

Ziraat Fakültesi

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 

Doçent

 

1

 

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Doçent unvanı almış olmak. Toprak Etüd-Haritalama ve Arazi değerlendirme konularında çalışmaları bulunmak.

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve

Sanatları

 

İslam Tarihi

 

Doçent

 

1

 

1

 

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

 

Ebelik

 

Ebelik

 

Doçent

 

1

 

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent unvanı almış olmak.

 

Adana Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve

Ulaştırma

Teknolojileri

 

Otomotiv Teknolojisi

 

Doçent

 

1

 

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

İçten yanmalı motorlar, triboloji ve kaplama teknolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Abdi Sütçü Sağlık

Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikler

Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri

Dr. Öğr.

Üyesi

 

1

 

1

Doktora derecesine sahip olmak, Fizyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Abdi Sütçü Sağlık

Hizmetleri MYO

 

Dişçilik Hizmetleri

 

Diş Protez Teknolojisi

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

1

 

1

Protetik ve Diş Tedavisi alanında Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş ) yıl ders vermiş

olmak.

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları

Dr. Öğr.

Üyesi

 

1

 

1

Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve

Adli Olgular konusunda deneyimi olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

 

1

 

 

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve "Sağlık bilimleri" temel alanı ve " Ruh Sağlığı ve Hastalıkları" bilim alanından "Bipolar Bozukluk ve Çift Uyumu" ve

"İntihar" konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk İmmünolojisi ve Alerji

Hastalıkları)

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

 

1

 

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı olmak, Anaflaksi alanında araştırmalar yapmış olmak.

Devlet

Konservatuvarı

 

Müzik

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Dr. Öğr.

Üyesi

 

1

 

1

Yüksek lisansı ve Sanatta Yeterliliğini Fagot üzerine yapmış olmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Fizik

 

Atom ve Molekül Fiziği

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

1

 

1

Fizik alanında doktora yapmış olmak. Nanoparçacıklar

konusunda çalışmaları olmak. Çalışmalarını yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlamış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

(Öncelikli Alan)

 

Psikoloji

 

Klinik Psikoloji

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

1

 

1

 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini Psikoloji

alanında tamamlamış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

(Öncelikli Alan)

 

Psikoloji

 

Sosyal Psikoloji

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

2

 

1

 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini Psikoloji

alanında tamamlamış olmak.

Eczacılık Fakültesi

(Öncelikli Alan)

Temel Eczacılık

Bilimleri

 

Eczacılık Temel Bilimleri

Dr. Öğr.

Üyesi

 

1

 

1

Biyoloji mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini Biyoloji Bölümünde tamamlamış olmak.

 

Hukuk Fakültesi (Öncelikli Alan)

 

Özel Hukuk

 

Milletlerarası Özel Hukuk

 

Dr. Öğr.

Üyesi

 

2

 

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Doktorasını Özel Hukuk

alanında yapmış olmak, Milletlerarası Özel Hukuk alanında çalışmaları olmak.

52

Profesör: 18

Doçent: 23

Dr. Öğr. Üyesi: 11

Duyurulur.                                                                                                                                                                                                 13017/1-1

 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim/zorunlu ortak ders) ve araştırma görevlisi (50/d maddesi) alınacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi                                                     : 31.12.2021

Son Başvuru Tarihi                                      : 14.01.2022 (mesai bitimi itibari ile)

Ön Değerlendirme                                      :  18.01.2022

Sınav Giriş Tarihi                                          :  20.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi                                 :  24.01.2022

Başvuru Şekli                                               : Şahsen veya posta

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr

Başvuru Yeri                                                : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri/Rektörlük Personel Daire

Başkanlığı (Rektörlük kadrosu için)

GENEL ŞARTLAR

1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

            2-  ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında    ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

            3-  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4-  Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5-  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6-  ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikteveren programlardan mezun olmak şartı aranır.

 

MUAFİYET

*         Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER

  1-  Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkçabelirtilecektir.)

    2-  Özgeçmiş,

    3-  2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

    4-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

   5-  Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

    6-  Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),

      7-  Resmi Lisans Transkripti,

      8- Yabancı Dil Belgesi,

       9-  ALES Belgesi,

   10-  Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. e-Devlet üzerinden Barkod/Karekoduokunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet dökümü alınabilir),

        11-  Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

       12-  Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),

       13-  İkameti gösterir belge. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

 

NOT: Öğretim Görevlisi kadrosu için başvuran adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmaması ya da son 6 (altı) ayının kalmış olmasıgerekmektedir.

 

AÇIKLAMALAR

1-  Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.

       2-  Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

           3-  Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

        4-  Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

      5-  İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi atama iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

           6-  İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

         7-  Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.

          8-  Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

UNVAN

DERECE

SAYI

*ALES

YDS

NİTELİK

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göz Hastalıkları

Öğretim Görevlisi

(uygulamalı birim)

4

1

70

50

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

 

Tıp Eğitimi

Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim)

 

4

 

1

 

70

 

50

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıp Eğitiminde doktora yapıyor ya da yapmış

olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi

Mikrobiyoloji

Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim)

4

1

70

50

Tıp doktoru ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon

Öğretim Görevlisi

(uygulamalı birim)

4

1

70

50

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı

olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene

Radyolojisi

Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim)

4

1

70

50

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı

olmak.

Rektörlük (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde

görevlendirilmek üzere)

Öğretim Görevlisi

(zorunlu ortak ders)

 

5

 

1

 

70

 

50

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya Tarih Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Tarih

Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

Temel Eğitim

 

 

Temel Eğitim

 

Öğretim Görevlisi

(ders verecek)

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Güzel Sanatlar Fakültesi lisans mezunu olmak, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak, Tasarım Kuramı, Temel Tasarım ve Sanat alanında

çalışmalar yapmış olmak.

 

 

İlahiyat Fakültesi

 

Temel İslam

Bilimleri

Kur-an'ı Kerim

Okuma ve Kıraat İlmi

 

Öğretim Görevlisi

(ders verecek)

 

5

 

1

 

70

 

50

 

 

Devlet

Konservatuvarı

 

 

Sahne Sanatları

 

 

Bale

 

Öğretim Görevlisi

(ders verecek)

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Konservatuvarların Bale bölümünden lisans mezunu olmak, Sahne Sanatları veya Sanat ve Tasarım Bölümlerinde tezli yüksek

lisansını Bale üzerine tamamlamış olmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Kimya

 

Fizikokimya

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Kimya lisans mezunu olmak ve Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

 

Maliye

 

Maliye Teorisi

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Maliye alanında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

 

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

 

İşletme

 

Finansman

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak,

İşletme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

 

 

Araştırma Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Makine

Mühendisliği

 

Enerji

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Biyomedikal

Mühendisliği

 

Biyomedikal

Mühendisliği

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu

olmak, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp

Bilimleri

 

 

Fizyoloji

 

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Sağlık Bilimleri Temel Alanından lisans mezunu olmak ve Tıp Fakültesi Fizyoloji Programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Eczacılık

Fakültesi

Temel Eczacılık

Bilimleri

 

Biyokimya

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

 

5

 

1

 

70

 

50

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Meslek Bilimleri

Farmasötik Botanik

Araştırma Görevlisi (öncelikli alan)

 

5

 

1

 

70

 

50

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

 

Hukuk Fakültesi

 

 

Özel Hukuk

 

 

Roma Hukuku

 

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak, Roma Hukuku alanında akademik

çalışmaları olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Bilgisayar

Mühendisliği

 

Bilgisayar

Donanımı

 

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Bilgisayar

Mühendisliği

 

Bilgisayar

Yazılımı

 

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Peyzaj

Mimarlığı

 

Peyzaj Mimarlığı

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

 

5

 

1

 

70

 

50

Peyzaj Mimarlığı alanında lisans mezunu olmak ve Peyzaj Mimarlığı alanında tezli

yüksek lisans yapıyor olmak.

Mimarlık

Fakültesi

 

Mimarlık

 

Bina Bilgisi

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

 

5

 

1

 

70

 

50

Mimarlık lisans mezunu olmak, Mimarlık

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

5

1

70

50

İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak,

tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Araştırma Görevlisi

(öncelikli alan)

5

1

70

50

Ebelik lisans mezunu olmak, Ebelik

alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

TOPLAM                              25

Duyurulur.                                                                                                                                                                                                 13016/1-1