Mutemetlik ve İşçi Şube Müdürlüğü

 MUTEMETLİK VE İŞÇİ BİRİMİ HİZMETLERİ

 

 

           Serap TÜRK

Mutemetlik ve İşçi Şube Müdürü 

0322 338 62 85

Dahili: 2331-2333/113

 

MUTEMETLİK BİRİMİ

 

Ferdi AVCILI

Şef

 0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/121

 

 

Özlem ÇAYIR

Bilgisayar İşletmeni

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/115

 

 

Serhat ERCAN

Bilgisayar İşletmeni

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/114

 

 

İsmail BOZKURT

Bilgisayar İşletmeni

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/114

 

 

Özgür YAVAŞ

Tekniker

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/115

 

Mutemetlik Birimi Görevleri;
-          Maaş ödeme işlemleri
-          Ek ders
-          Sosyal yardımlar
-          Ölüm yardımı
-          Sosyal güvenlik kurumuna emekli keseneklerinin gönderilmesi
-          Sağlık primlerinin gönderilmesi
-          % 20 Ek karşılık prim ödemeleri
-          Emekli ikramiyesi, makam görev tazminatı ve ölüm yardımı faturalarının ödenmesi
-          Hastane personelinin yıpranma payı, aylık ve yıllık fiili hizmet zammı keseneklerinin gönderilmesi
-          Rektörlüğe bağlı birimlerin personel giderleri bütçelerinin hazırlanması
-          Yetkili sendikanın tespiti ve çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bildirilmesi
-          11 - 6740 Sayılı kanun gereği otomatik olarak BES (Bireysel Emeklilik Sistemi ) katılımının sağlanması
 
-          Personellerin icra dosyalarına kesintilerinin yapılması
     -     Diğer işlemler   
İŞÇİ ve SÖZLEŞMELİ BİRİMİ
   
Dursun BUÇAKÇI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

0322 338 60 60 Dahili: 2688

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/116 ve 118

 

 

Fadime YAVUZ

İşçi

0322 338 60 60 Dahili: 2336

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/116 ve 118

 

 

Tuba KANBAK

Bilgisayar İşletmeni

0322 338 60 60 Dahili: 2336

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/116 ve 118

 

 

Abdi GÜNGÖR

İşçi

0322 338 60 60 Dahili: 2688

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/116 ve 118

 

 

Naime SAĞMAN

Memur

0322 338 60 60 Dahili: 2688

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/116-118

 İşçi ve Sözleşmeli Biriminin Görevleri;

 Maliye Bakanlığına İşçilerin Bildirimleri

-          Üçer aylık dönemler halinde kadro unvanlarının bildirimi

-          Yıllık vize işlemleri

-          Kadro atamalarının bildirimi

-          Unvan değişikliği ve kadro talepleri

 Devlet Personel Başkanlığına İşçilerin Bildirimleri

-          Kadro unvanlarının güncel bildirimi

-          Kadro atamalarının bildirimi

-          Unvan değişikliği ve kadro talepleri

-          Personel alım ilanları

 Yüksek Öğretim Kurumuna İşçilerin Bildirimi

-          Kadro unvanlarının güncel bildirimi

İşkur işlemleri

Aylık işgücü çizelgesinin bildirimi

-          Engelli ve eski hükümlü işçi taleplerinin yapılması

 Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri

-          E-bildirge işlemleri

-          İşe giriş ve işten ayrılış işlemleri

-          Rapor ve iş kazası bildirim işlemleri

-          Fiili Hizmet Bildirimleri

-          Emekliye sevk işlemleri

 Maaş İşlemleri

       Genel Sekreterlik

       Personel Daire Başkanlığı

       İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

       Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

       Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

-          Daimi işçi maaşlarının yapılması

-          Vizeli işçi maaşlarının yapılması

-          Stajyer öğrenci maşlarının yapılması

-          Sözleşmeli personel maaşlarının yapılması

      -          Sürekli işçi maaşlarının yapılması
Özlük İşleri

-          Atama işlemleri

-          İzin işlemleri

-          Rapor işlemleri

-          Görevlendirme

-          Görev yeri değişikliği

-          Dosyalama işlemleri

-          Tazminat işlemleri

-          İcra dosyalarının takibi

-          BES kesintilerinin bildirimi

 Yazışmalar

-          Olurlar

-          Kurum içi yazışmalar

-          Kurum dışı yazışmalar

-          Dağıtım yazıları

 Toplum Yararına Projesi (TYP) Kapsamında Çalışanların İşlemleri

-          Maaş işlemleri

-          Sosyal güvenlik işlemleri

-      Özlük İşlemleri