İdari Personel Şube Müdürlüğü

İDARİ PERSONEL BİRİMİ HİZMETLERİ

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Seval ER

İdari Personel Şube Müdürü 

0322 338 60 60 - Dahili: 

 0322 338 62 85 - Dahili: 2331-2333/101

 

İDARİ PERSONEL BİRİMİ

 

 

                                                           

 

Mehtap UZKARALAR

Şef

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/107

 

 

 

Fatma Zehra AKSOY

Şef

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/107

-    ÖSYM tarafından yapılan Devlet Memurları Sınavı Sonucunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversitemize yerleştirilen  personelin atama işlemleri,
-     Üniversitemize naklen ve açıktan atanan personelin bilgilerinin  her  ay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi işlemleri,
-       Üniversitemiz idari kadrolarının takibi ile ilgili dolu-boş durumları ve geçici işçi sayılarını kapsayan cetveller üç aylık olarak Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi işlemleri,
-       Kadro iptal, ihdas ve değişiklik işlemleri,
-       Tüm İdari personelimizin  aylık derece yükselmesi, kademe ve kıdem ilerlemesi işlemleri,
-       Üniversitemiz tüm İdari personelinin sigorta, bağ-kur ve askerlik hizmetlerini değerlendirme işlemleri,
-       Üniversite İçi ve kurumlar arası personel nakil işlemleri ile kurum içindeki unvan değişiklikleri ve nakil işlemleri,
-       Üst öğrenimi bitiren İdari personelin intibak işlemleri, Tüm İdari personele ait özlük dosyalarının tanzimi işlemleri,
-       Üniversitemizde çalışan özürlü personelin durumu üç aylık sürelerde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi işlemleri,
-       Ayrılan personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemleri,
-       Giyecek yardımı alacak personelin isim listelerinin  hazırlayarak takip ve kontrolünü yapılıp ilgili birime gönderilmesi işlemleri,
-       Her yıl için Yükseköğretim Kurulu’ndan  Üniversitemize ait akademik personel kadrosunun kullanım iznini alma işlemleri,
-       Kullanım izni alınmış akademik kadrolara açıktan ve naklen atama işlemleri,
-   Her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa personel kadrolarının bildirilmesi işlemlerini yapmakla görevlendirilmiş Şube Müdürlüğümüzdür.